Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Skład Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

Publikowane od
Publikowane do

Zarządzeniem  Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7.05.2015 r. została powołana  Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji  w osobach:

  • Jolanta Antosiak Filip, Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za Serce",
  • Cezary Budzichowski, Towarzystwo Sportowe Relaks,
  • Roman Chołuj, Stowarzyszenie Kombatantów AK im. Józefa Piłsudskiego,
  • Adam Czarny, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej,
  • Artur Paweł Dębski, Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej,
  • Piotr Jankowski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  • Michał Jaros, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Mławskie Forum Aktywnych,
  • Marzena Nagucka, Starostwo Powiatowe w Mławie,
  • Lech Jerzy Prejs, Radny Miasta Mława,
  • Halina Pszczółkowska, Radna Miasta Mława,
  • Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • Elżbieta Irena Rzodkiewicz, Radna Miasta Mława.

   Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/sklad-mlawskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-kadencji