Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Użyczenie miejsca na serwerze na założenie strony www, bądź konta e-mail dla organizacji pozarządowych działających na terenie Mławy

Publikowane od
Publikowane do

Urząd Miasta Mława ma możliwości udostępnienia na swoim serwerze miejsca na stronę internetową czy konto e-mail w domenie mlawa.pl. Takie udogodnienie kierowane jest do organizacji pozarządowych non-profit działających na terenie naszego miasta, z nastawieniem na zewnętrzną promocję miasta.

Administrowanie czyli zakładanie, aktywowanie, modyfikowanie, aktualizowanie, udostępnianie, archiwizowanie, kasowanie: dostępów, parametrów, danych – leży po stronie stowarzyszenia. Potencjalni chętni powinni złożyć wniosek o udostępnienie miejsca na serwerze ze wskazaniem konkretnej nazwy np. www.taniec.mlawa.pl, taniecat[2][1]mlawa [dot] pl.

Strony podpisują umowę użyczenia, w której zawarte są dane podmiotów, opis przedmiotu użyczenia oraz zobowiązania. Np. stowarzyszenie jest zobligowane do nie umieszczania danych, które zawierają:

  • treści wzywających do nienawiści: rasowej; etnicznej; religijnej;
  • propagujące przemoc lub faszyzm jak też treści powszechnie uznanych: za niemoralne; obraźliwe; bądź niekulturalne,
  • materiałów pornograficznych lub erotycznych,
  • treści i/lub ilustracji mogących zostać uznane za krypto-reklamę oraz reklamę negatywną,
  • mogłyby szkodzić reputacji Urzędu Miasta Mława,wysyłania listów w tzw. systemie spam-owym.

Stowarzyszenia zobowiązują się także umieścić w widocznym miejscu jako link do strony www.mlawa.pl herb Miasta Mława (minimalny rozmiar 80pikseli/90pikseli) na wszystkich głównych stronach internetowych publikowanych za pomocą tych usług. Natomiast w przypadku użyczenia kont e-mail zobowiązuje się przesyłać w stopce każdego wysłanego e-maila dane kontaktowe do Urzędu.

Użyczenie miejsca na serwerze jest możliwe tylko i wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez organizacje oraz w przypadku posiadania wolnego miejsca na zewnętrznym serwerze. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z informatykiem Urzędu Miasta Mława p. Cezarym Lewandowskim, tel. 26545544, e-mail: cezary [dot] lewandowskiat[2][1]mlawa [dot] pl.

Agnieszka Puzio Dębska


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/uzyczenie-miejsca-na-serwerze-na-zalozenie-strony-www-badz-konta-e-mail-dla-organizacji