Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


Informacja dotycząca sporządzenia " Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Mława na lata 2010-2017"

Publikowane od
Publikowane do

sygnatura:
streszczenie:
źródło: Inne
typ: Ogłoszenie zwykłe
status: Obowiązujący
data obowiązywania: od 2010-05-26 do 2010-06-16Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/informacja-dotyczaca-sporzadzenia-aktualizacji-programu-ochrony-srodowiska-dla-miasta-1