Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: root@npc.pl


3. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2007r.

Publikowane od
Publikowane do

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie - Wydanie tomiku poezji i piosenek Kamili Stabach
Kwota - 3 660 zł

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie - Wydanie Kalendarza na 2008 r. "Mława"
Kwota - 5 000 zł

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie- Wydanie almanachu poetyckiego mławsko - przasnyskiego
Kwota - 2 400 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie - Konkurs fotograficzny "Pejzaże Mławy i Ziemi Zawkrzeńskiej"
Kwota - 1 400 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie - Publikacja V tomu do dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej
Kwota - 6 500 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie - Konkurs historyczny "Postacie znanych mławian"
Kwota - 1 300 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie - Renowacja grobu Kazimierza Jaroszyka
Kwota - 3 000 zł

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie - Wydanie monografii Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej - Archeologia
Kwota - 3 000 zł

Katolickie Stowarzyszenie "Serce za serce"
Zadanie - Plener malarski na łonie przyrody dla dzieci niepełnosprawnych
Kwota - 850 zł

Katolickie Stowarzyszenie "Serce za serce"
Zadanie - Folder - promocja idei pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Mławie
Kwota - 900 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności
Zadanie - Projekt Primus Inter Pares II
Kwota - 6 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności
Zadanie - Przedsięwzięcie edukacyjne - "Porusz umysł" - międzyszkolny konkurs dla uczniów klas II i III o tytuł Umysłu Roku 2007
Kwota - 2 250 zł

Rzymskokatolicka Parafia Marki Bożej Królowej Polski
Zadanie - Mariacki Festyn Rodziny
Kwota - 7 000 zł

Polski Klub Ekologiczny
Zadanie - Wdrożenie programu Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody w Mławie i powiecie mławskim
Kwota - 3 000 zł

Polski Czerwony Krzyż
Zadanie - Promocja Polskiego Czerwonego Krzyża w środowisku lokalnym: wśród młodzieży szkolnej, opiekunów Szkolnych Kół PCK, honorowych dawców krwi oraz upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
Kwota - 2 000 zł

Miejski Dom Kultury
Zadanie - Warsztaty wokalno - teatralne dla dzieci i młodzieży
Kwota - 9 460 zł

Miejski Dom Kultury
Zadanie - "Uczeń na scenie" - integracyjne weekendowe warsztaty teatralne dla nauczycieli i instruktorów teatralnych
Kwota - 3 000 zł

Miejski Dom Kultury
Zadanie - II Letnie Warsztaty Teatralne pt. "Miejsca we mnie"
Kwota - 3 000 zł

Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
Zadnie - Wydanie księgi jubileuszowej profesora Ryszarda Juszkiewicza
Kwota - 16 280 zł


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/3-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-dzialan-na