Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Stawki opłat od stycznia 2022 r.

Kamil Gołębiewski / 15 grudnia 2021

Od 1 stycznia 2022 r. ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

12,50 zł za 1 m3 zużytej wody - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości zamieszkałej

 

25,00 zł za 1 m3 zużytej wody - stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 12,00 zł

2) za pojemnik o pojemności 240 l - 24,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 360 l - 36,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 660 l - 66,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 1100 l - 110,00 zł

6) za pojemnik o pojemności 7000 l - 700,00 zł

7) za pojemnik o pojemności 9000 l - 900,00 zł

 

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 24,00 zł

2) za pojemnik o pojemności 240 l - 48,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 360 l - 72,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 660 l - 132,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 1100 l - 220,00 zł

6) za pojemnik o pojemności 7000 l - 1400,00 zł

7) za pojemnik o pojemności 9000 l - 1800,00 zł