Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Kalendarium

Monika Żółtak / 20 czerwca 2017

10.05.2018r. - podpisanie umowy na: Wykonanie i dostawę toreb promujących projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą WIESTA P.U.H. Wiesław Iwanowski, Grodzisk Mazowiecki.

20.04.2018r. - ogłoszenie postępowania na: Wykonanie i dostawę toreb promujących projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

16.02.2018r. - podpisanie umowy na: Opracowanie graficzne i wydrukowanie ulotek promujących projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2018. z firmą Marta-Krzemień Ojak, Warszawa.

16.02.2018r. - podpisanie umowy na: Zamieszczenie 4 ogłoszeń prasowych wraz z opracowaniem graficznym, promujących projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2018 z firmą Nowy Kurier Mławski, Mława.

24.01.2018r. - ogłoszenie postępowania na: Opracowanie graficzne i wydrukowanie ulotek promujących projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2018.

15.01.2018r. - ogłoszenie postępowania na: Zamieszczenie 4 ogłoszeń prasowych wraz z opracowaniem graficznym, promujących projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2018.

09.10.2017r. - podpisanie umowy na:Zamieszczenie spotu radiowego oraz wywiadu z Burmistrzem Miasta Mława, promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą Media 7 Sp. z o.o., Mława.

05.10.2017r. - podpisanie umowy na: Wykonanie i dostawę breloków z nadrukiem promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą Biuro-Fach Arkadiusz Brzeziński, Gdańsk.

20.09.2017r. - ogłoszenie postępowania na: Zamieszczenie spotu radiowego oraz wywiadu z Burmistrzem Miasta Mława, promujących projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

19.09.2017r. - ogłoszenie postępowania na: Wykonanie i dostawę breloków z nadrukiem promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

29.08.2017r. - montaż tablic informacyjnych na skrzyżowaniach: ul. Warszawskiej z ul. Zabrody; ul. Warszawskiej z ul. Okólną; ul. Padlewskiego z ul. Łąkową; ul. Piłsudskiego z ul. Mickiewicza.

28.08.2017r. - podpisanie umowy na:Opracowanie graficzne i wydrukowanie broszur, ulotek oraz naklejek promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą Next-to Witold Chodyniecki, Szczecin.

18.08.2017r. - podpisanie umowy na Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą SAFEGE, Warszawa.

14.08.2017r. - ogłoszenie postępowania na: Opracowanie graficzne i wydrukowanie broszur, ulotek oraz naklejek promujących projekt pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

02.08.2017r. - ogłoszenie postępowania na: Opracowanie projektów zagospodarowania terenu działek przepompowni wraz z wykonaniem ogrodzeń, zlokalizowanych na projektowanej sieci kanalizacyjnej dla budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. (09.08.2017r. - unieważnienie postępowania)

18.07.2017r. - podpisanie umowy na: Wykonanie i dostawę: kubków, długopisów oraz toreb promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą Studio Siedem Żółtowski Grzegorz, Kraków.

28.06.2017r. - ogłoszenie postępowania na: Wykonanie i dostawę: kubków, długopisów oraz toreb promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. 

09.06.2017r. – podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A1" z konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c., Partnerem Konsorcjum: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o.,Mława.

29.05.2017r. – powołanie przez Burmistrza Miasta Mława komisji do przeprowadzania czynności odbiorowych robót budowlanych dla realizowanej inwestycji.

29.05.2017r. – podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A6" z Zakładem Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę, Wiesław Kuczalski, Mława.

26.05.2017r. – podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A4" z konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c., Partnerem Konsorcjum: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., Mława.

26.05.2017r. – podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A2" z Zakładem Projektowo – Wykonawczym WOD-KAN, C.O.,Gazu „ART.-HAUS” Artur Hausman, Mława.

18.05.2017r. – przekazanie placu budowy dla wykonania robót: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A7”.

18.05.2017r. – podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A7" z Zakładem Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę, Wiesław Kuczalski, Mława.

16.05.2017r. – podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A3" z firmą „MARBUD” Marek Jaworski, Mława.

10.05.2017r.zmiana siedziby Jednostki Realizującej Projekt - nowa siedziba: ul. 18 stycznia 4, tel: 23 653 14 62 wew. 510

28.04.2017r. - montaż tablicy informacyjnej na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Pogorzelskiego.

21.04.2017r. – podpisanie umowy na: Wykonanie, dostawę i montaż siedmiu tablic informacyjnych, które będą umieszczone w miejscach realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą Montownia produkcja reklam Anna Zommer.

19.04.2017r. – przekazanie placu budowy dla wykonania robót: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A5”.

19.04.2017r. – podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A5" z konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c., Partnerem Konsorcjum: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., Mława.

14.04.2017r. – ogłoszenie postępowania na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A6”.

14.04.2017r. – ogłoszenie postępowania na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A4”.

13.04.2017r. – ogłoszenie postępowania na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A2”.

07.04.2017r. – ogłoszenie postępowania na: Wykonanie, dostawę i montaż siedmiu tablic informacyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

06.04.2017r. – powołanie przez Burmistrza Miasta Mława Pani Anny Miałkiej-Kruszewskiej, kierownika JRP na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

06.04.2017r. – ogłoszenie postępowania na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A1”.

30.03.2017r. – ogłoszenie postępowania na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A3”.

24.03.2017r. – ogłoszenie postępowania na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A7”.

16.03.2017r. – podpisanie umowy na: Zamieszczenie 4 ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2017 z firmą Agora S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Płocku.

15.03.2017r. – przekazanie placu budowy dla wykonania robót: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A8”.

15.03.2017r. – podpisanie umowy na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z Pracownią Projektów Budowlanych Dariusz Nehring, Mława.

14.03.2017r. – ogłoszenie postępowania na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A5”.

07.03.2017r. – podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A8" z konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c., Partnerem Konsorcjum: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o., Mława.

06.03.2017r. – ogłoszenie postępowania na:  Zamieszczenie ogłoszeń prasowych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2017.

15.02.2017r. – ogłoszenie postępowania na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” 

06.02.2017r. – powołanie przez Burmistrza Miasta Mława Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława".

06.02.2017r. – powołanie przez Burmistrza Miasta Mława Zespołu do nadzoru nad realizacją  zamówień udzielonych w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława".

30.01.2017r. – ogłoszenie postępowania na: „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A8”.

13.12.2016r. – podpisanie umowy na: Zamieszczenie ogłoszenia prasowego promującego projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą Nowy Kurier Mławski.

09.12.2016r.

07.12.2016r. – podpisanie umowy na: Opracowanie graficzne i wydrukowanie ulotek informacyjnych promujących projekt pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą  AWI-GRAF Iwona Kopytowska.

07.12.2016r. – podpisanie umowy na: Doradztwo prawne dotyczące weryfikacji przygotowanych dokumentacji przetargowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski związanych z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z Kancelarią Radcy Prawnego Maciej Sikorski, Olsztyn.

28.11.2016r. – ogłoszenie postępowania na: Zamieszczenie ogłoszenia prasowego promującego projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

25.11.2016r. – podpisanie umowy na: Wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej, która będzie umieszczona na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Ostaszewskiego w związku z prowadzoną inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z firmą Flesz Studio Tomasz Kenig.

24.11.2016r. – ogłoszenie postępowania na: Opracowanie graficzne i wydrukowanie ulotek informacyjnych promujących projekt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

23.11.2016r. – ogłoszenie postępowania na: Doradztwo prawne dotyczące weryfikacji przygotowanych dokumentacji przetargowych na roboty budowlane i nadzór inwestorski związanych z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

18.11.2016r. – podpisanie umowy na: Wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej, która będzie umieszczona w siedzibie Beneficjenta (Ratusz Miejski w Mławie) w związku z prowadzoną inwestycją „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” z  Agencją Reklamowo – Handlową IWO-MAR Iwona H. Żbikowska.

08.11.2016r. – ogłoszenie postępowania na: wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

07.11.2016r. – powołanie przez Burmistrza Miasta Mława Pana Przemysława Więckiewicza na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

26.07.2016r. – powołanie przez Burmistrza Miasta Mława Jednostki Realizującej Projekt dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

26.07.2016r. – powołanie przez Burmistrza Miasta Mława Pana Krzysztofa Jarosa na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

30.06.2016r. – podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy nr. POIS.02.03.00-00-0034/16-00 o dofinansowanie Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.