Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zwróć uwagę na bezdomnych

Magdalena Grzywacz / 04 stycznia 2019

Nagły spadek temperatury może zaskoczyć osoby starsze, samotne, bezdomne. Burmistrz Sławomir Kowalewski apeluje - nie pozostańmy nieczuli - reagujmy!

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy najbardziej narażone na utratę zdrowia – a nie rzadko także życia – są osoby bezdomne, samotne, pozbawione opieki. Od 2008 roku Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany przez burmistrza Sławomira Kowalewskiego spotyka się, by omawiać sytuację takich osób na terenie Mławy.

Jedną z najważniejszych kwestii jest wyłonienie partnera, ośrodka świadczącego pomoc osobom bezdomnym, z którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie podpisuje umowę.

W 2019 roku osoby bezdomne – na podstawie decyzji kierującej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie - mogą znaleźć schronienie w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Miączynie Dużym 26, gm. Szreńsk, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT” (siedziba w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kopernika 2). Przyjęcia dokonywane są przez całą dobę (kontakt: 518 659 177, 23 652 0104, 513 716 095).

Burmistrz Miasta Mława oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie proszą mieszkańców o przekazywanie do MOPS-u informacji o osobach bezdomnych. Prosimy także osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, osoby starsze i ubogie o zgłaszanie się do ośrodka. Wszystkim udzielona zostanie odpowiednia pomoc.

Sygnały można przekazywać bezpośrednio do ośrodka (Mława, ul. Narutowicza 6) lub dzwoniąc pod numery: 23 654 35 60 lub 23 654 27 69. MOPS pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

W godzinach od 16.00 do 22.00 w dni robocze prosimy kontaktować się ze Strażą  Miejską (Mława, ul. Padlewskiego 13; tel. 23 654 64 34 lub 986). W nocy (miedzy 22:00 a 7:00) oraz w soboty, niedziele i święta, prosimy kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Mławie (ul. Sienkiewicza 2; tel. 23 654 72 00 lub 112).

Na prośbę przedstawicielki Mar-Kot-u po raz kolejny organizujemy zbiórkę ciepłej odzieży i obuwia męskiego, a także koców i pościeli. Można je przynosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie (ul. Narutowicza 6).

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM