Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Zapraszamy na Północnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa

Magdalena Grzywacz / 07 czerwca 2019

We wtorek 11 czerwca br. mławski wydział Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  organizuje Północnomazowieckie Forum Bezpieczeństwa. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczelni oddaje w ten sposób hołd polskiej policji w 100-lecie jej istnienia.

 W programie forum przewidziano trzy sesje tematyczne prowadzone przez moderatorów: dra Rafała Bartłomieja Panfila, dra Tomasza Michalczaka oraz dra Arkadiusza Mellera. W pierwszej sesji przybliżona zostanie historia formacji. Reprezentujący Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy  dr Tomasz Sypniewski wystąpi z referatem „Policja Polityczna II RP. Struktura oraz przykłady podejmowanych działań”, dr Arkadiusz Meller przedstawi „Rys historyczny Policji Województwa Śląskiego w latach 1922-1939”, a podinsp. Piotr Mitter – „Ciechanowską Policję Państwową na straży porządku i bezpieczeństwa w okresie międzywojennym”.

Druga część – traktująca o teraźniejszości policji – rozpocznie się wystąpieniem dra hab. prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Andrzeja J. Kozłowskiego na temat: „Zarządzanie bezpieczeństwem. Uwarunkowania formalne – czynniki warunkujące rzeczywistość”. Po nim głos zabierze nadkom. Dariusz Loraty ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, który przedstawi „Genezę negocjacji w Polsce i na świecie”.  Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas reprezentować będzie dr Agnieszka Bukowska. Wygłosi ona referat „Czy to sekta? Specyfika zjawiska sekt w Polsce”, natomiast  dr Magdalena El Ghamari z Pracowni Bezpieczeństwa Collegium Civitas omówi casus Kosowa w referacie na temat misji na Bałkanach.

Trzecią część forum, poświęconą perspektywom polskiej policji, rozpocznie dr Tomasz Michalczak (PWSZ Ciechanów)referatem „Wyzwania i problemy szwedzkiej policji w podejmowaniu interwencji w sferach No-Go”. Po nim głos zabierze Piotr Caliński z Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas z materiałem na temat bezpieczeństwa biznesu jako współczesnego wyzwania dla organów ścigania.

Zamykającym forum będzie wystąpienie dra Rafał Bartłomieja Panfila, Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, który wygłosi referat „Współpraca dla bezpieczeństwa – o idei Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa”.

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski jest członkiem Prezydium Honorowego Północnomazowieckiego Forum Bezpieczeństwa. W tym gronie znaleźli się również komendanci powiatowi policji północnomazowieckich miasta, starostowie  i rektorzy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

Magdalena Grzywacz/KSM UMM