Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” - projekt dla osób, bądź rodzin zagrożonych wykluczeniem

Agnieszka Puzio-Dębska / 11 października 2018

Od 1 września 2018r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Mazowieckiego realizację projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 64 lat lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w tym 10% osób niepełnosprawnych i 80% wielokrotnie wykluczonych).

W ramach projektu zapewnione zostaje:
- profesjonalna kadra szkoleniowa oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;
- wsparcia tj.:

  • DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI;
  • PORADNICTWO ZAWODOWE;
  • COACHING – MOTYWATOR ZMIANY;
  • WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
  • PORADNICTWO RODZINNE;
  • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną (bezpłatne podejście do egzaminu);
  • SZKOLENIA ICT dla osób u których zostanie stwierdzona taka potrzeba;
  • POŚREDNICTWO PRACY;
  • 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy;

- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;
- catering podczas szkoleń;
- poczęstunek podczas warsztatów;
- materiały szkoleniowe;
- zwrot kosztów dojazdu;
- stypendium szkoleniowe.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Jest możliwość utworzenia grupy w Mławie, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób. Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób.  Okres realizacji projektu 01.09.2018 – 31.05.2019 r.
Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu: nr telefonu: 514 430 964, e-mail: wystarczychciecatnavigator-szkolenia [dot] eu
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: http://www.navigator-szkolenia.eu/wystarczy-chciec/

Plakat-ulotka%20Wystarczy%20chcie%C4%87.jpg