Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wydawanie dowodów osobistych

root@npc.pl / 03 stycznia 2017

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk do pobrania na stronie UM Mława Twój Czas zakładka w Poradniku Interesanta i wejść w Sprawy Obywatelskie / lub na stanowisku pracy w pok. Nr 10

OPŁATY
brak opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Stanowisko ds. Dowodów Osobistych, pok. Nr 10 lub 11
Urząd Miasta w Mławie
06-500 Mława ul Stary Rynek 19, tel. (23) 654 64 40
wew.602
Godziny przyjęć interesantów:
wtorek- 08:00 do 18:00
pozostałe dni w godzinach od 08:00 do 16:00


OSOBY DO KONTAKTU
1.Irena Betlińska- inspektor do spraw ewidencji ludności

2.Marek Stachowicz- inspektor do spraw ewidencji ludności 654 6440 wew.601

3. Krzysztof Wesołowski- podinspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych

 3.TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• 30 dni od dnia złożenia wniosku
• ponad 30 dni sprawy szczególnie skomplikowane

TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Mazowiecki w Warszawie. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych  (DZ.U. Nr 167 , poz.1131 z późniejszymi zmianami) .

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.01.2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postepowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,ich utraty,uszkodzenia , unieważnienia i zwrotu (Dz. U Nr 167, poz.1131 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U nr 30 poz.168 tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 267)