Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wydanie zaświadczenia dla potrzeb notarialnych po uregulowaniu długu hipotecznego.

root@npc.pl / 17 grudnia 2007

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski: Podanie Załączniki: Odpis księgi wieczystej wydany przez Sąd Rejonowy w Mławie Dokumenty do wglądu:

2. OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł.

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria.
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00,
 we wtorki w godz. 8.00 - 18.00
Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 16

4. OSOBY DO KONTAKTU  

Wioletta Błaszkiewicz, Inspektor do spraw mieszkaniowych
pokój nr 16, tel. 23 654 32 96 wewnętrzny 301
adres e-mail: wioletta [dot] blaszkiewiczatmlawa [dot] pl

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Termin ustawowy: 30 dni
Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie 10 dni
Pisemna odpowiedz na podanie.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega

7. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 9.09.2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86 poz. 960).