Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

root@npc.pl / 18 marca 2009Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, położona w rejonie północno-wschodnim Polski, obejmuje swymi granicami obszar 914,5 ha gruntów.

Na obszar ten składają się 22 Podstrefy zlokalizowanych na terenie następujących miast i gmin: Bartoszyce, Ciechanów, Dobre Miasto, Elbląg, Iława, Iłowo, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Olsztynek, Orzysz, Ostrołęka, Ostróda, Pasłęk, Piecki, Szczytno i Wielbark.

Grunty objęte granicami W-M SSE przeznaczone są pod nową zabudowę. Tereny oferowane inwestorom są w znacznej mierze uzbrojone i dogodnie położone pod względem komunikacyjnym. W pobliżu większości Podstref funkcjonują kolejowe stacje przeładunkowe. Grunty nie cieszące się zainteresowaniem inwestorów są systematycznie wyłączane z granic W-M SSE a w ich miejsce włączane są tereny spełniające oczekiwania przedsiębiorców.

Podstrefa Mława

Podstrefa Mława obejmuje obszar o powierzchni 58,77 ha. Tereny te położone są w północnej części miasta, przy ulicach LG Electronics i Instalatorów.

Ulgi

Przedsiębiorcy działający na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.
Województwo warmińsko-mazurskie należy do obszaru, na którym przedsiębiorca może otrzymać najwyższą, w skali kraju pomoc publiczną. Zgodnie z mapą pomocy regionalnej maksymalną wysokość pomocy dla województwa warmińsko-mazurskiego przepisy ustalają na poziomie 50% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10%, a dla małych o 20% (z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu).

Zezwolenie

Warunkiem skorzystania z ulg podatkowych jest otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Zezwolenie określa m. in. przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:
1) poniesienia w wyznaczonym terminie określonych nakładów inwestycyjnych;
2) utworzenia i utrzymania w określonym czasie nowych miejsc pracy.
Zezwolenie w imieniu Ministra Gospodarki wydaje W-MSSE S.A. w uzgodnieniu z samorządem gminy. Ustalenie zasad współpracy z przedsiębiorcami i wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, następuje w drodze przetargu łącznego lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Więcej informacji na www.wmsse.com.pl

Zapraszamy do kontaktu:
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Kasprowicza 1
10-219 Olsztyn
tel./fax 89 535 02 41
e-mail: wmsseatwmsse [dot] com [dot] pl

 


 

Prezentacja przygotowana przez pracowników Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do pobrania poniżej:


Obrazki galerii: 

Do pobrania