Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Ulica Studzieniec już w lepszej kondycji

Magdalena Grzywacz / 07 czerwca 2019

Nawierzchnia ulicy Studzieniec była w bardzo złym stanie technicznym. Aby zatrzymać proces degradacji jezdni, w ramach bieżącego utrzymania dróg, trakt ten został pokryty cienką warstwą asfaltu. Prace nad docelową, pełną przebudową tej drogi już trwają.

Remont nawierzchni jezdni w ulicy Studzieniec wykonywany został przy użyciu betonu asfaltowego drobnoziarnistego, którego cienką warstwę ułożono na całej szerokości jezdni, na wcześniej skropionym emulsją asfaltową podłożu. Remont tej ulicy nie miał na celu poprawy spadków poprzecznych jezdni ani poprawy jej równości. Wykonywany został w celu zabezpieczenia przed wypadaniem fragmentów zdegradowanego asfaltu.

Nawierzchnia tej ulicy została ułożona przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe MPDM Sp. z o.o. w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na rok 2019. Nie jest to zadanie realizowane w procesie inwestycyjnym, a przeprowadzone roboty nie są docelowymi – miasto przygotowuje się do gruntownej przebudowy „Studzieńca”. Trwają w tej chwili prace projektowe. W założeniach do koncepcji przewidujemy tam przebudowę jezdni, chodników, budowę ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. Projektant przygotowuje obecnie koncepcję, po jej akceptacji rozpocznie prace nad dokumentacją techniczną. Zgodnie z podpisaną umową ma czas na jej wykonanie czas do końca września 2019 r.

MP, MG/KSM UMM
Obrazki galerii: