Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Tylko do poniedziałku, 21 maja możesz złożyć swoją propozycję do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Agnieszka Puzio-Dębska / 16 maja 2018

Od 2 do 21 maja mieszkańcy Mławy mogą zgłaszać propozycje projektów do Mławskiego Budżetu Obywatelskiego. Poniżej w złączniku formularz propozycji projektu. Należy podać - tytuł projektu, który musi zawierać lokalizację, numer działki na jakiej zostanie zlokalizowany (jeżeli dotyczy to projektów infrastrukturalnych), opis oraz szacowany koszt wykonania z podziałem na części składowe zadania.

Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki: należą do zadań własnych gminy; nieruchomość, na której ma być realizowany proponowany projekt stanowi własność Miasta Mława, jest nieobciążona na rzecz osób trzecich (jeśli dotyczy); spełniają kryterium ogólnodostępności;  realizacja jest komplementarna w stosunku do innych zadań realizowanych lub planowanych do realizacji przez Miasto Mława; nie będą generowały w kolejnych latach niewspółmiernie wysokich kosztów utrzymania i konserwacji.

Od 22 maja projekty zostaną sprawdzane pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i finansowym. Urząd Miasta ma na to miesiąc. Jeżeli zajdzie potrzeba urzędnicy będą kontaktować się z wnioskodawcom w razie konieczności uzupełnienia braków.

Lista propozycji projektów po pozytywnej weryfikacji zostanie opublikowana 25 czerwca na stronie internetowej miasta. Rozpocznie się głosowanie na wybrane projekty. Głosować będzie można do 11 lipca  do godz. 12.00.

Wyniki Mławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 roku zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 31 lipca. Wybrany projekt zostanie zarekomendowany przez burmistrza do ujęcia przez Radę Miasta Mława w budżecie na 2019 rok.

Suma środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Mławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok budżetowy 2019 nie przekroczy 300 000 zł

Więcej informacji w regulaminie poniżej.