Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Szkolili się z obrony cywilnej

Krzysztof Napierski / 15 kwietnia 2019

W piątek 12 kwietnia pracownicy zakładów pracy miasta Mława zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, sprawami obronnymi i obrony cywilnej wzięli udział w szkoleniu w sali konferencyjnej Hotelu Mława.

W imieniu Burmistrza Miasta Mława szkolenie otworzył i słuchaczy (25 osób) przywitał Andrzej Fafiński – Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Mława. W trakcie spotkania podsumowano realizację zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego za 2018 rok oraz omówiono zadania na 2019. Omówiono funkcjonowanie stanowisk kierowania i stałych dyżurów na szczeblu urzędu miasta i podległych zakładów w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Kolejne punkty szkolenia dotyczyły Wojsk Obrony Terytorialnej (ich roli i zadań oraz rekrutacji do WOT), osiągania gotowości obronnych państwa WSGO, powinności obronnych władz i obywateli oraz rozpoznawania i detekcji gazów.

Oprócz Andrzeja Fafińskiego zajęcia prowadzili mjr Krzysztof Sitarski z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie, st. sierż. Michał Gapski z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz st. bryg. Zbigniew Kąpiński – Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Mławie.

KN / UMM

Obrazki galerii: