Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Strażnicy miejscy kontrolują posesje. Prosimy o dbanie o porządek

Krzysztof Napierski / 09 stycznia 2019

Niedawne kontrole przeprowadzone przez strażników miejskich na posesjach mieszkańców Mławy ujawniły poważne wykroczenia: spalanie niedozwolonych materiałów w piecu i wypompowywanie ścieków z szamba na teren posesji. Winowajcy zostali ukarani mandatami.

Obie osoby – mieszkańcy domów przy ul. Padlewskiego – „wpadły” we wtorek 8 stycznia 2019 r. W jednym z gospodarstw strażnicy miejscy podczas kontroli porządkowej ujawnili spalanie w piecu płyty meblowej, na terenie drugiego natomiast odkryli wypompowywanie ścieków z szamba na teren posesji. Na sprawców wykroczeń nałożyli po mandacie karnym.

W ostatnich dniach, po obfitych opadach śniegu, strażnicy prowadzili także na terenie miasta kontrole usuwania śniegu z chodników. W sytuacjach, gdy mieszkańcy nie dopełnili obowiązku odśnieżenia trotuaru przy swojej posesji, funkcjonariusze stosowali pouczenia.

Bardzo prosimy wszystkich mławian o dbanie o porządek na terenie swoich posesji, zwłaszcza w kwestiach, których zaniedbanie grozi niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia. W sposób szczególny apelujemy o stosowanie w piecach materiałów opałowych dobrej jakości, systematyczne opróżnianie szamb przy pomocy specjalistycznych wozów asenizacyjnych, odśnieżanie chodników i usuwanie z nich śliskości (ale nie przy użyciu popiołu!) oraz usuwanie z dachów nawisów śnieżnych i sopli.

KN / UMM

fot.: Straż Miejska w Mławie

Obrazki galerii: