Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Podanie w sprawie przepisania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci głównego najemcy

root@npc.pl / 17 grudnia 2007

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioski:
Podanie
Załączniki:
Kserokopia aktu zgonu byłego najemcy lub wyrok sądu o ustaleniu wstąpienia w stosunek najmu.
Oświadczenie składane przez wnioskodawcę (z art.233 § 1 kk.) pod odpowiedzialnością karną o przysługującym tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika TBS.

Dokumenty do wglądu:

2. OPŁATY
Nie podlega

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sekretariat TBS, ul. 18 Stycznia 14

4. OSOBY DO KONTAKTU 
Bożena Wojczakowska, referent ds. administrowania budynkiem, TBS ul. 18 Stycznia 14, pokój nr 6, tel. 23 654 30 82 wew.37, e-mail: sekretariatattbs-mlawa [dot] pl

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Termin ustawowy:
30 dni
Przeciętny czas realizacji w TBS
10 dni
Sposób załatwienia
Pisemna odpowiedź na podanie

6. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega

7. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 1610 ze zmianami).
2. Uchwała Nr XXXIX/428/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3.12.2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.U.W.Maz. 2009 Nr 210 poz. 6647).

8. UWAGI

Wzór oświadczenia