Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Podanie w sprawach występujących w lokalach mieszkalnych, mieszczących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

root@npc.pl / 17 grudnia 2007

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioski:
Podanie
Załączniki:

Dokumenty do wglądu:

2. OPŁATY
Nie podlega

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sekretariat Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ul. 18 Stycznia 14

4. OSOBY DO KONTAKTU
Bożena Wojczakowska, ref. ds. administrowania budynkiem, TBS, ul. 18 Stycznia 14,
pok. nr 6, tel. 23 654 30 82 wew. 37, e-mail: sekretariatattbs-mlawa [dot] pl

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
30 dni

6. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega

7. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r.  poz. 1892 z późn. zm.).