Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Podania w sprawie zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy stronami

root@npc.pl / 17 grudnia 2007

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski: Podanie Załączniki: Podanie osoby z którą ma być dokonana zamiana lokali mieszkalnych. Zgoda właściciela dla innych lokali mieszkalnych niż komunalne. Dowód o uregulowaniu zobowiązań czynszowych Oświadczenie składane przez wnioskodawcę (z art.233 § 1 kk.) pod odpowiedzialnością karną o przysługującym tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu. Dokumenty do wglądu:

2. OPŁATY

Nie dotyczy

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 16

4. OSOBY DO KONTAKTU 

Wioletta Błaszkiewicz, Inspektor do spraw mieszkaniowych

pokój nr 16, tel. 23 654 32 96 wewnętrzny 301

adres e-mail: wioletta [dot] blaszkiewiczatmlawa [dot] pl

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Termin ustawowy: 30 dni.
Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie 10 dni.
Sposób załatwienia: Pisemna odpowiedź na podanie

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

7. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 1610 ze zmianami).
2. Uchwała Nr XXXVI/414/2005 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 3.11.2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.U.W.Maz. 2005 Nr 256 poz. 8360).

 

8. UWAGI Wzór oświadczenia