Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Od marca e-dowody

Magdalena Grzywacz / 20 lutego 2019

E-dowody w najbliższym czasie zastąpią tradycyjne dowody osobiste. Na czym będzie polegała różnica i kto musi wyrobić sobie nowy dokument?

E-dowód jest wielofunkcyjnym dokumentem, zawierającym w sobie warstwę elektroniczną. Zapisane będą na niej dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego, certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania, certyfikat podpisu osobistego oraz certyfikat potwierdzenia obecności. Ponadto warstwa elektroniczna będzie zawierać przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Nowy dokument tożsamości będzie środkiem identyfikacji elektronicznej, zwanym profilem osobistym. Dzięki niemu możliwe będzie uwierzytelnienie oraz zidentyfikowanie posiadacza dokumentu. Ma stanowić narzędzie usprawniające komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi.

Jak będzie wyglądał e-dowód?

Wyglądem nowy dokument przypomina obecnie używane dowody osobiste. Różnica polega na tym, że e-dowód posiadać będzie chip, w którym zawarte będą dane identyfikacyjne oraz zdjęcie biometryczne posiadacza dowodu.

Na awersie e-dowodu będą znajdować się: imię i nazwisko, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, termin ważności dokumentu, data urodzenia, płeć oraz numer CAN, służący  do nawiązywania bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu a urządzeniem (lub systemem informatycznym) za pomocą czytnika kart.

Na rewersie dowodu umieszczone będą: numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imiona rodziców, organ wydający, data wydania oraz numer e-dowodu.

Osoby, które chciałyby używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy jego odbiorze lub później - w dowolnym urzędzie gminy, mogą ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry);

• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Każdy z posiadaczy e-dowodu otrzyma także kod PUK, który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN. Osoby, które nie chcą go odbierać, mogą zostawić kod PUK w urzędzie.

Co będziemy mogli zrealizować z pomocą e-dowodu?

Przy użyciu nowego dokumentu możliwe będzie potwierdzenie obecności w placówkach medycznych. Według założeń autorów ma uszczelnić system opieki zdrowotnej i zapewnić wysoką transparentność udzielanych świadczeń. Ponadto wyeliminuje on konieczność podawania swoich danych osobowych przy rejestracji, skrócając jednocześnie czas rejestrowania pacjenta oraz zwiększy ochronę jego danych osobowych.

Dzięki e-dowodowi wygodniejsze będzie również podróżowanie. Większość bramek lotniskowych posiada technologię komputerowego rozpoznawania twarzy. System będzie porównywał twarz pasażera ze zdjęciem zakodowanym w warstwie elektronicznej e-dowodu. Będzie on więc wykorzystywany jako dokument podróży, zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Ponadto nowością będzie funkcja podpisu osobistego, będąca analogicznym rozwiązaniem do używanego obecnie podpisu elektronicznego. Użycie podpisu osobistego dla podmiotu publicznego będzie wywoływało taki sam skutek, jak podpis własnoręczny.

Co zrobić w przypadku kradzieży e-dowodu?

Zgubienie lub kradzież e-dowodu należy zgłosić w urzędzie gminy lub - w każdej chwili - przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl. Po zgłoszeniu e-dowód zostanie od razu unieważniony.

Jeśli posiadacz e-dowodu nie wie, gdzie ma dokument, ale ma nadzieję, że go znajdzie, może zawiesić dokument (maksymalnie na 14 dni). Jeśli w  tym czasie nie cofnie zawieszenia, e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofnie zawieszenie, e-dowód będzie znowu ważny. Zawieszenia można dokonać również w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl.

Kradzież e-dowodu, zgłoś Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Warto kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku, nawet jeśli  nie ma się konta bankowego. Dzięki temu można uchronić się przed oszustami.

MP, MG, ML/UMM
Obrazki galerii: 
Do pobrania