Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Milena Klimek / 12 marca 2018

Na podstawie art. 101 w związku z 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z póź. zm.) Burmistrz Miasta Mława zawiadamia, że w dniu 12.03.2018r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku:

ENERGA OPERATOR S.A., Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
80-557 GDAŃSK, UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130

w sprawie realizacji zamierzenia polegającego na budowie:

linii kablowej nn 0,4 kV

na terenie położonym w Mławie: rejon ul. Gdyńskiej i ul. Tekli Bądarzewskiej

oznaczonym numerami ewid.: 11-71, 11-68/2, 11-68/93, 11-68/94, 11-74/14,
11-73/3, 11-73/7, 11-73/5, 11-73/23, 11-73/22, 11-72/8, 11-72/4,
11-73/21, 11-73/20, 11-73/19, 11-73/18, 11-73/17, 11-73/16,
11-73/15, 11-73/14, 11-73/13, 11-73/12, 11-73/11, 11-73/10,
11-73/9, 11-73/8, 11-73/1, 11-72/1, 11-92/1, 11-94/3, 11-94/1

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53).

 

Do pobrania