Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji

Klaudia Sieradzka / 16 marca 2018

Nr 6/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

sieci
kanalizacji deszczowej

na terenie położonym w Mławie: ul. Graniczna, Aleja Józefa Piłsudskiego,
ul. Adama Mickiewicza, ul. Kapliczna

oznaczonym numerami ewid.: 10-3756, 10-3734/3, 10-1906, 10-1576/116,
10-1576/115, 10-1576/61, 10-1875

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – ul. Stary Rynek 19, pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Mirella Dragun, tel.: 23-654-32-53 wewn.400 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.). Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.