Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Możesz otrzymać do 5 tys. na inicjatywy oddolne, wsparcie grup nieformalnych

Agnieszka Puzio-Dębska / 10 lipca 2018

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji. Młode organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o mikrodotacje od 1500 do 5000 złotych. W tym roku budżet konkursu wynosi 261 tys. zł.

DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS?

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które:

  •     Zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
  •     Wynikają z konkretnych potrzeb lub problemów danej społeczności.
  •     Mają jasno określony cel.
  •     Mają dobrze zaplanowane działania.
  •     Mają rozsądne koszty realizacji
  •     Przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców, ale wychodzą w swoich działaniach lub dotykają pośrednio (za sprawą rezultatów lub wpływu) całych społeczności.
  •     Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
  •     Umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  •     Mają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej.

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 5 do 19 lipca 2018 roku za pomocą generatora on-line.

Ocenie ekspertów podlegać będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2018 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwala na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Szczegółowe zasady Konkursu, w tym procedura wyboru projektów, została opisana w Regulaminie Konkursu oraz Poradniku Wnioskodawcy, które dostępne są na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania-2/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2018!

Więcej informacji, generator wniosków znajdują się na stronie http://mazowszelokalnie.pl/