Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Debata ewaluacyjna w Mławie

Agnieszka Puzio-Dębska / 13 czerwca 2018

Komenda Powiatowa Policji w Mławie zaprasza wszystkich mieszkańców Mławy i powiatu mławskiego na debatę ewaluacyjną. Spotkanie podsumowujące realizację wniosków zgłoszonych podczas debaty powiatowej odbędzie się 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 14:00 w auli im. kom. Apoloniusza Strzeleckiego PWSZ w Mławie.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. takie zagadnienia jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja Moja Komenda, działania priorytetowe dzielnicowych, a przede wszystkim podsumowane zostaną wnioski zgłoszone podczas debaty powiatowej. Wzajemna rozmowa na tematy dotyczące konkretnych zagrożeń obserwowanych w określonych miejscach, może w konsekwencji doprowadzić do znalezienia możliwych do zastosowania działań, które przyczynią się do ograniczenia czy też do wyeliminowania niepokojących zjawisk, negatywnie wpływających na poczucie bezpieczeństwa.

Każdy mieszkaniec Mławy i powiatu mławskiego, który zechce uczestniczyć w debacie, będzie mógł podzielić się z mławską policją swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.