Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.
Informator Miejski

Akty prawne

Monika Kociela / 16 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 września 2017r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2017 Burmistrza Miasta Mława

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-143-2017-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-29-wrzesnia-2017r.htmlZarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej 

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-76-2017-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-29-maja-2017-r.html

 


 

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 6 kwietnia 2017r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława"

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-46-2017-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-6-kwietnia-2017-r.htmlZarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06 lutego 2017r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława"

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-13-2017-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-06-lutego-2017-r.htmlZarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06 lutego 2017r.

w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława"

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-12-2017-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-06-lutego-2017-r.html

 


 

Zarządzenie Nr 155/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 listopada 2016r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława"

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-155-2016-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-7-listopada-2016-r.html 

 


 

Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-123-2016-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-26-sierpnia-2016-r.htmlZarządzenie Nr 122/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mława

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-122-2016-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-26-sierpnia-2016-r.htmlZarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

http://www.mlawa.pl/sites/default/files/articles/import/zarzadzenie-nr-121-2016-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-26-sierpnia-2016-r.html